Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Analýza plánů rozvoje venkova devíti vybraných států Evropské unie

Vyhodnocení vlivů využívání krajiny na ekosystémy (zemědělská krajina, vodní toky).

Studie je zaměřena na analýzu agroenvironmentálních opatření devíti vybraných států EU: Anglie, Baden Würtenberg, Estonsko, Finsko, Irsko, Maďarsko, Rakousko, Severní Irsko, Wales. Analyzovány byly zejména dostupné programové dokumenty Programů rozvoje venkova. Studie byla zpracována pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

 

Doba realizace: 2008

 

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz