Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Zhodnocení stavu populací nepůvodních a invazních druhů ryb v říční síti na území hl. m. Prahy

Téma nepůvodních a invazních druhů nabývá významnosti z důvodu vznikajících nevratných změn. Rozšiřování nepůvodních druhů představuje riziko z hlediska zachování biologické rozmanitosti (nebezpečí křížení a ztráty genetické variability, konkurence). V případech, kdy má nepůvodní druh schopnosti, které jej z různých důvodů zvýhodňují oproti původním druhům, začne se intenzivně rozšiřovat - takový druh pak bývá označován jako invazní.

 

Místo realizace projektu:

 

Projekt bude realizován na vybraných vodotečích říční sítě na území hl. m. Prahy:

 

Litovicko-Šárecký potok

Rokytka

Motolský potok

Botič

Dalejský potok

Kunratický potok

Libušský potok

Radotínský potok

Vltava

Berounka

 

 

1) Zmapovat areál výskytu nepůvodních druhů ryb ve vybraných tocích říční sítě na území hl. m. Prahy

2) Vytipovat možné zdroje a důvody šíření těchto druhů

3) Zhodnotit stav rybího společenstva a definovat potenciální ohrožení původní ichtyofauny

 

Výstupy řešení:

 

1) aktuální data o ichtyofauně z ichtyologických průzkumů na vybraných tocích

2) aktuální data o areálu rozšíření invazních druhů ryb

3) souhrnná zpráva (analýza dat, doporučená opatření)

4) osvěta a publicita na téma nepůvodní a invazní druhy ryb

 

Realizace projektu: 2018 - 2019

Rozpočet projektu: 180.000,- Kč

Zdroj financování: GRANTY hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2018

 

Koordinátor akce: RNDr. Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz

 

 

Hlavní cíle projektu jsou:

 

1) Zmapovat areál výskytu nepůvodních druhů ryb ve vybraných tocích říční sítě na území hl. m. Prahy

2) Vytipovat možné zdroje a důvody šíření těchto druhů

3) Zhodnotit stav rybího společenstva a definovat potenciální ohrožení původní ichtyofauny

 

Výstupy řešení:

 

1) aktuální data o ichtyofauně z ichtyologických průzkumů na vybraných tocích

2) aktuální data o areálu rozšíření invazních druhů ryb

3) souhrnná zpráva (analýza dat, doporučená opatření)

4) osvěta a publicita na téma nepůvodní a invazní druhy ryb

 

Realizace projektu: 2018 - 2019

Rozpočet projektu: 180.000,- Kč

Zdroj financování: GRANTY hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2018

 

Koordinátor akce: RNDr. Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz