Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Podpora ohrožených druhů ichtyofauny Českého Švýcarska

Podpora ohrožených druhů ichtyofauny Českého Švýcarska

Cílem projektu je podpora ohrožených druhů ryb a mihulí na území NP České Švýcarsko v podobě provázání s repatriačním programem pro lososa obecného, pokračování započatých ochranářských aktivit repatriace střevle potoční a zahájení samostatných nových programů, kterými jsou rozšíření populace mihule potoční nad nepřekonatelnou barieru na řece Křinici, rozšíření a stabilizace populací karase obecného a podpora populace lipana podhorního v řece Kamenici. Tento víceletý projekt byl zahájen v roce  2012 a je spolufinancovaný z fondů EU v rámci Operačního programu životní prostředí. 

Programy projektu:

Podpora repatriačního programu lososa obecného (Salmo salar)

Jedním ze základních ochranných opatření na podporu druhů v Českém Švýcarsku je participace na repatriačním programu lososa obecného.

Přečíst celé

Repatriace střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

V rámci území NP Českého Švýcarsku nebyly nalezeny zdrojové populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus), které by bylo vhodné využít pro rozšíření...

Přečíst celé

Transfer a založení populace mihule potoční

V rámci projektu podpory autochtonní druhů ryb a mihulí na území NP České Švýcarsko bylo provedeno založení nové populace v partiích řeky Křinice

Přečíst celé

Rozšíření a stabilizace populace karase obecného (Carassius carassius)

V rámci projektu byl proveden průzkum vybraných tůní v NP České Švýcarsko a blízkém okolí. Cílem bylo nalézt vhodné zdrojové lokality s původní populací.

Přečíst celé

Podpora populace lipana podhorního (Thymallus thymallus)

V rámci projektu byla vyzkoušena inkubace jiker v toku ve speciálních inkubačních boxech na jikrách lipana podhorního.

Přečíst celé

 

Cíle projektu:

  • Navázání na repatriační program lososa obecného (Salmo salar) a osvojení metody inkubace jiker vtoku Kamenice.
  • Podpora populace lipana podhorního na řece Kamenici inkubováním jiker a vysazením juvenilů.
  • Založení zdrojových populací střevle potoční na vybraných lokalitách vNP České Švýcarsko.
  • Založení populace mihule potoční nad nepřekonatelnou bariérou Obere Schleuse.
  • Stabilizace a rozšíření populace karase obecného na vybraných lokalitách.

 

Doba realizace: 2012 - 2015

Zadavatel: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko

 

Kontaktní osoba: Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz

 

Podpora ohrožených druhů ichtyofauny Českého Švýcarska