Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách, především bývalých vojenských prostorech a říční krajině. Využíváme moderních trendů v ochraně přírody postavených na aktivní přítomnosti člověka v krajině.

Aktuální projekty

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP – odborná část

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP – odborná část

Přečíst celé

Podpora ohrožených druhů ichtyofauny Českého Švýcarska

Cílem projektu je podpora ohrožených druhů ryb a mihulí na území NP České Švýcarsko v podobě provázání s repatriačním programem pro lososa obecného...

Přečíst celé

 

Realizované projekty

LIFE CONCORTICA: Obnova lučních a říčních biotopů v evropsky významné lokalitě Krkonoše.

Spousta tradičních horských luk v Krkonoších v minulých desetiletích degradovala. Projekt by tento trend měl zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost.

Přečíst celé

Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť

Projekt je zaměřen na nastartování vhodné péče pro vybrané lokality s mokřadními biotopy a vřesovišti: Přírodní rezervace Roztocký háj a Přírodní rezervace Niva horní Lužnice.

Přečíst celé

Obnova stanovišť a zavedení pastvy v lokalitě Blšanský Chlum

Projekt je zaměřen na obnovu přírodovědně cenných biotopů v evropsky významné lokality a v pásmu přírodní památky Blšanský Chlum.

Přečíst celé

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

Na jaře roku 2009 byl zahájen projekt revitalizace rašelinišť v Krušných horách, jehož cílem je obnova přírodních stanovišť v minulosti negativně ovlivněných nevhodnými zásahy lidské činnosti.

Přečíst celé