Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ a území NATURA 2000

 

Cíl a obsah projektu:

Projektový záměr je součástí komplexu osvětových opatření, které se realizují v rámci Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v ČR. Cílem je oslovit veřejnost a vzbudit zájem o druh in situ v Národním parku Šumava instalací interaktivních venkovních prvků a použitím on-line interpretačních aktivit využívajících digitální média.

 

Aktivity projektu:

Aktivity projektu souvisí s potřebou interpretace ochrany druhu přijatelnou a srozumitelnou formou pro širokou veřejnost. Jsou navrženy tak, aby doplnily stávající osvětové aktivity a maximalizovaly efekt dosud vynaložených prostředků na záchranu druhu.

 

I. Aktivity na místě.

U budovy Hydrobiologické stanice NP Šumava v obci Dobrá, která se nachází na velmi frekventované cyklostezce (stezce pro vozíčkáře, běžkařské trase) bude zřízena venkovní trvale přístupná expozice věnovaná komplexnímu tématu perlorodky říční a jejímu životu nejen v lokalitě Vltavského luhu. Dále bude vyrobena venkovní hra, která bude umístěna u informačního střediska Soumarský Most, kde je vysoce turisticky exponované místo. Zde také začíná úsek výskytu perlorodky říční a jeho potřebná ochrana znamená i vodácká omezení. Lidé se tu hromadí při naloďování a kontrole registrací pro splouvání a zde je také prostor pro informování o fenoménu, který vyžaduje ohleduplné chování při splouvání tohoto říčního úseku. Všechny prvky budou tematicky zaměřené a vyrobené pro tento specifický účel.

II. Interpretační aktivity využívající digitální média.

Vytvoření interpretačního osvětového modulu, který bude v on-line médiích a na stránce www.perlorodkaricni.cz.

 

Zdroj financování:

Státní fond životního prostředí - Národní program Životní prostředí

 

Výzva č. 4/2018

Celková výše finančních prostředků:

943 745,- Kč

Dotace EU:

754 996,- Kč (80%)

 

Doba realizace projektu:

2019-2022

 

Realizátor projektu Beleco, z.s.

 

Kontakt:

Ing. Jana Moravcová

732 950 488

jana.moravcova@beleco.cz

 

 

http://www.perlorodkaricni.cz/program-propagace-a-podpory-perlorodky-ricni-pro-navstevniky-zchU-a-uzemi-natura-2000.html

 

Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ a území NATURA 2000