Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

„Bioindikátory v akci“ Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí

„Bioindikátory v akci“ Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí

 

Projekt je zaměřen na zvýšení zájmu veřejnosti o kvalitu vodního prostředí. Hlavními vybranými indikátory kvality vodních systémů jsou perlorodka říční a vranka obecná. Jedná se o druhy nejčistších vodních toků se specifickými nároky, které je předurčily pro roli bioindikátorů. Díky informování široké a odborné veřejnosti o propojení vědeckých poznatků z výzkumu, ochranářských zkušeností se zvýší zájem o kvalitu vodního prostředí a také o modelové indikátory a jejich ochranu.

 

Cílové skupiny projektu: Odborná a široká veřejnost, na kterou budou zacíleny výstupy projektu (formou mediální kampaně a online aktivit, publikační tvorba, workshopy, přednášky apod.

 

 

Číslo výzvy

NF SGS-4 - 3.3.3.1

Výzva

Reine -  Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Výše grantu

 1 300 000 CZK

Název projektu

"Bioindikátory v akci"

Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí

 

 

 

„Bioindikátory v akci“ Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí

The project is aimed at increasing public interest in the quality of the aquatic environment. The issue will be presented on the model of bioindicators, which has long been dealt with by a team of experts from the Beleco organization. The results of research activities from recent years will be interpreted. The main selected indicators of the quality of water systems are freshwater pearl mussels and bullhead. Species from clean watercourses with their specific requirements, which predestined them for the role of bioindicators.Why bioindicators?

 

Partner projektu/Project partner: Sciencemonastery  (Norway)

 

Kontakt/Contact Information:

Ing. Jana Slezáková
jana.slezakova@beleco;  info@perlorodkaricni.cz
+420 774 650 518

RNDr. Jiří Křesina
jiri.kresina@beleco.cz
+420 722 948 352


Projektový web: „Bioindikátory v akci