Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

LoSOSi - Vracejí se, ale v malých počtech, podpořte na darujme.cz!

 

Úspěchy projektu repatriace lososa nelze popřít, ovšem výsledky nejsou stále takové, aby jednoznačně zajistily dostatečnou autoreprodukci a životaschopnost místní populace lososů. Letos na podzim byli v řece Kamenici zaznamenáni prozatím tři jedinci navrátivších se lososů. V případě pozorovaných jedinců na trdlišti bylo zřejmé, že se jedná o pár chystající se k výtěru. Velikost samice (FOTO1) se pohybovala okolo 85 cm, samec byl o něco menší. Fotografie byly pořízeny koordinátorem projektu Jiřím Křesinou v průběhu vizuálního monitoringu, který provádí organizace Beleco v rámci projektu Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko. Fotografie nevalné kvality sloužící primárně jako dokumentační materiál byly pořízeny z dostatečné vzdálenosti, z důvodu, aby jedinci nebyli zbytečně plašeni a stresováni. Po výtěru ryb zůstávají v řečišti na trdlištích nápadné jamky vyhloubené jikernačkami lososů. (FOTO2)

 

Do řeky Kamenice se díky repatriačnímu programu, realizovaném od roku 1998, vracejí dospělci lososů téměř patnáct let. Početnost vracejících se jedinců se mění, v minulém roce byl odhadován návrat kolem dvaceti jedinců. Věříme, že v rámci našeho projektu bude populace oživena životaschopným plůdkem, který se vylíhne přímo v mateřském toku, což zajistí vhodný vývoj homingu - vlastnosti, která napomáhá dospělým lososům nalézt tok, kde se narodili.

 

Pokud máte chuť, můžete náš projekt podpořit na DARUJME.CZ, kde se dozvíte o našem projektu další informace.

 

LoSOSi - Vracejí se, ale v malých počtech, podpořte na darujme.cz!

FOTO 1

LoSOSi - Vracejí se, ale v malých počtech, podpořte na darujme.cz!

FOTO 2