Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Příprava projektu LIFE+ Natura v maskáčích

Příprava projektu LIFE+ Natura v maskáčích

Nadace OKD podpořila přípravu projektu Natura v maskáčích, který bude předložen do komunitárního programu LIFE+. Cílem projektu je příprava projektové žádosti EU „Natura v maskáčích", která bude předložena do programu EU LIFE+, pilíře LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost. Připravovaný projekt EU bude zaměřen na obnovu vybraných opuštěných vojenských prostor s vysokou přírodovědnou a ochranářskou hodnotou, které jsou zařazeny jako evropsky významné lokality do soustavy Natura 2000, s cílem asanačním managementem (vyřezání křovin, částečné stržení svrchní vrstvy půdy, vypalování, disturbance těžkou technikou) restaurovat raně sukcesní biotopy na minimálně třech cílových lokalitách, přičemž odhadovaná plocha se pohybuje v řádu stovek ha, minimálně cca 300 ha, a současně s využitím místních zájmových spolků a jedinců, jako jsou jezdci na čtyřkolkách, motorkách apod., a ve spolupráci s orgány ochrany přírody, zajistit dlouhodobou péči o tato území. Druhým cílem je osvětovými prostředky zlepšit obecnou informovanost o přírodní hodnotě těchto území a o vhodných způsobech jejich zachování, a to jak mezi veřejností, tak mezi odborníky a státní správou.

Cíle projektu:

1.      Příprava projektové žádosti EU „Natura v maskáčích"

2.      Osvěta zaměřená na informování o přírodní hodnotě opuštěných vojenských prostor a na vhodný způsob jejich zachování

 

Doba realizace: 2012 - 2013

 

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz