Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Odborná činnost

Vykonáváme expertní činnost v oblasti ochrany přírody na špičkové úrovni. Využíváme aktuálních poznatků z vědy a bohatých zkušeností z praktické ochrany přírody. Spolupracujeme s řadou odborníků z praxe i akademické sféry. Stavíme na aktuálních vědeckých poznatcích a znalosti procesních a legislativních postupů v ČR a EU.

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme realizaci záchranného programu pro perlorodkou říční. Spolupracujeme na celé řadě opatřeních od péče o biotop, přes výzkum, až po osvětové aktivity.

Průzkumy, monitoring a výzkum

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Sledujeme stav biologických složek i potřebnost a efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Studie, plány a hodnocení

Zpracováváme strategické, koncepční i praktické studie, jejichž součástí jsou analytické nástroje ve formě databází a nástrojů GIS. Připravujeme plány péče pro chráněná území, spolupracujeme na hodnocení záměrů a projektů se zaměřením na posuzování vlivů na soustavu Natura 2000.

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách, především bývalých vojenských prostorech a říční krajině. Využíváme moderních trendů v ochraně přírody postavených na aktivní přítomnosti člověka v krajině.

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody. Zajišťujeme přípravu žádostí (zejména do Operačního programu Životní prostředí) a následný autorský dozor.