Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Odborná činnost

Vykonáváme expertní činnost v oblasti ochrany přírody na špičkové úrovni. Využíváme aktuálních poznatků z vědy a bohatých zkušeností z praktické ochrany přírody. Spolupracujeme s řadou odborníků z praxe i akademické sféry. Stavíme na aktuálních vědeckých poznatcích a znalosti procesních a legislativních postupů v ČR a EU.

 

Podpora lososa obecného

Inovační projekt na podporu repatriace kriticky ohroženého druhu lososa obecné na území národního parku České Švýcarko.

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme realizaci záchranného programu pro perlorodkou říční. Spolupracujeme na celé řadě opatřeních od péče o biotop, přes výzkum, až po osvětové aktivity.

Průzkumy, monitoring a výzkum

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Sledujeme stav biologických složek i potřebnost a efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Studie, plány a hodnocení

Zpracováváme strategické, koncepční i praktické studie, jejichž součástí jsou analytické nástroje ve formě databází a nástrojů GIS. Připravujeme plány péče pro chráněná území, spolupracujeme na hodnocení záměrů a projektů se zaměřením na posuzování vlivů na soustavu Natura 2000.

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách, především bývalých vojenských prostorech a říční krajině. Využíváme moderních trendů v ochraně přírody postavených na aktivní přítomnosti člověka v krajině.

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody. Zajišťujeme přípravu žádostí (zejména do Operačního programu Životní prostředí) a následný autorský dozor.