Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Význam retence vody v říčních nivách

Naše publikace

Kniha je výsledkem týmové práce autorů, kteří se zabývají problematikou vodních toků, říčních niv či říční krajiny - ať už z pohledu geografie, krajinného inženýrství, ekologie, biologie, vodního hospodářství či státní správy. Kniha přináší řadu nových poznatků ohledně hydrologického režimu vodních toků a jejich niv, zejména srovnání různých typů niv - přírodě blízkých či člověkem pozměněných - z hlediska jejich schopnosti tlumit povodně, podporovat biodiverzitu a poskytovat další ekosystémové služby. Nárůst extrémních hydrologických jevů, spojený se změnami klimatu a potřebou tlumit jejich následky, sílící snaha zlepšovat ekologický stav vodních toků a nivních ekosystémů, nové přístupy v analýze rizik a pokles tlaku na zvyšování zemědělské produkce, to vše vyvolává řadu otázek, jak v budoucnosti přistupovat k využívání říčních niv. Co jsme získali a co jsme ztratili úpravami vodních toků a říčních niv? Jak mohou nivy tlumit povodňové události? Na tyto otázky nelze odpovědět pouze v rámci tradičně pojatých oborů. Mezioborový přístup a dialog vodního hospodářství s ekologií, geografií a dalšími obory je pro naši společnost bezesporu nesmírně potřebný: tato kniha na nich staví a tvůrčím způsobem je rozvíjí.

Cena: 290 Kč +poštovné

Knihu si můžete objednat na: radka.pithartova@beleco.cz