Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

O Belecu

Beleco je přední odborná organizace působící dlouhodobě v oblasti ochrany přírody. Nabízíme profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým specialistů a dokonalou znalost problematiky.

 

Zajišťujeme odbornou činnost, popularizaci a osvětu v oblasti ochrany přírody. Vycházíme z celostního chápání přínosu ekosystémů pro kvalitu života. Přispíváme ke spolupráci mezi vědeckými, vzdělávacími a dalšími odbornými institucemi, orgány státní správy a veřejností. Toto poslání naplňuje tým odborníků se znalostmi aplikované ekologie, ochranářské biologie, zoologie, botaniky, zemědělství a mnoha dalších oborů.

 

Jsme členem Zeleného kruhu  a Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000.

 

Vznik organizace

Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra) DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie: 5. 1. 2004. Činnost organizace byla zahájena na podzim roku 2003. Mateřská organizace, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, se sídlem v Bratislavě, zahájila činnost roku 1993.

 

K 1.3.2014 se DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie rozdělila na tři nástupnické subjekty, jedním z nich je Beleco.

 

Vize

Naší vizí je živá a pestrá krajina, která poskytuje člověku užitek, potěšení a krásu. Krajina, kterou hospodářsky využíváme a jež nám přitom svou malebností připomene citlivý přístup našich předků. Tvoří ji různorodá mozaika, v níž nacházejí místo druhově bohaté otevřené lesy, životem překypující louky, pastviny, tůně či rybníky. Patří do ní i neregulované řeky, které mohou měnit své okolí. Krajina, kde oheň a jiné živly smí ukázat svoji životadárnou i ničivou sílu, a do níž lze začlenit výdobytky moderního života a pokroku.

 

Poslání

Beleco je mezioborový tým odborníků zabývající se ochranou přírody. Profesionálně a nezávisle pracuje na propojování vědy, výzkumu i praxe. Systematicky spolupracuje s různými zájmovými skupinami a propojuje jejich aktivity s potřebami ochrany přírody. Zpracovává studie, výzkumné projekty a hodnocení, provádí návrhy a realizace péče o lokality, vzdělává odbornou i laickou veřejnost a propaguje ochranu přírody.