Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Příběhy české přírody. Přiblíží pravdy a mýty o přírodě kolem nás

Aktuality

Příběhy české přírody jsou výjimečným populárně naučným projektem, který seznámí veřejnost s překvapivými poznatky o české přírodě. Projekt má za cíl představit nové vnímání vztahu člověka a krajiny a veřejnost do tohoto poznávání zapojit. Upozorní, že činnost člověka často nečekaně přírodu obohacuje. Za vzdělávacím projektem stojí odborná organizace Beleco, která se dlouhodobě zabývá ochranou přírody v ČR i zahraničí, a další partnerské organizace. „Chceme veřejnosti představit pestrost přírody na nejrůznějších místech kolem nás. Aktivní působení člověka v přírodě zdaleka nemusí mít vždy negativní dopad na biodiverzitu. Některé příběhy budou pro veřejnost určitě překvapující, např. že bývalé vojenské prostory jsou nazývány novou českou divočinou právě pro své velké přírodní bohatství," odhaluje témata Příběhů české přírody Jan Dušek, ředitel Beleca.

 

Součástí projektu bude mimo jiné vzdělávací internetový portál, série exkurzí v terénu, fotografická soutěž a v neposlední řadě také nový dokumentární film, který vzniká v produkci Radima Procházky a v režii Mariána Poláka, režiséra úspěšného přírodovědeckého seriálu Živé srdce Evropy. „Projekt, který byl schválen začátkem roku, je již v plném proudu. Nyní dokončujeme multimediální vzdělávací portál a témata exkurzí, které budou probíhat ve všech regionech ČR. Završením kampaně bude v dubnu 2016 premiéra dokumentárního filmu," říká Veronika Němcová, marketingová manažerka Beleca.

 

Kromě aktivit zaměřených na širokou veřejnost zahrnuje projekt ve spolupráci s Fórem ochrany přírody také aktivity cílené na odbornou veřejnost, např. webináře a semináře týkající se šíření nových poznatků o ochraně české přírody. Zahraničním partnerem je norská organizace zabývající se ochranou přírody GRID Arendal.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. / Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

 

Více informací poskytne:
Veronika Němcová, Manažerka marketingu a PR, Beleco, veronika.nemcova@beleco.cz ,

602 665 505