Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Výzva k podání nabídky - VZMR

Výzva k podání nabídky - VZMR „Dodávka automatických zařízení pro měření výšky vodní hladiny (podzemní voda, nadzemní rozliv) a teploty vody"
Zadavatel Beleco, z.s., se sídlem Slezská 125, 130 00 Praha 3, IČ: 02715431, (dále jen „zadavatel"), Vám tímto

oznamuje

úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu: „Dodávka automatických zařízení pro měření výšky vodní hladiny (podzemní voda, nadzemní rozliv) a teploty vody" (dále jen „veřejná zakázka").

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. (§ 12, odst. (3)), o veřejných zakázkách, v platném znění, která není zadávána postupy podle tohoto zákona. Zadavatel dodrží zásady uvedené v § 6 tohoto zákona.
Projekt je spolufinancován z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014.