Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Spolupráce se školami

Jak rozumí děti odborným tématům dospělých? Klimatická změna dopadne na generaci sedící  ve školních lavicích jako nechtěné dědictví, které nelze odmítnout. Že na každé desetině stupně záleží víme my dospělí a dozvídají se to i ti nejmenší. Fakta dětem sdělujeme neformální formou vzdělávání v rámci environmenátlní výchovy a nabízíme je v podobě hravých a praktických ukázek. Pozorujeme, že děti ví a chápou souvislosti mezi bežným chováním a jeho šetrnějšími alternativami, nad naše původní očekávání. Téma je ale zatíženo mýty a dezinformacemi, které je důležité vyvracet a dbát na správné pochopení. 

 

Pro školy je vždy dobré přivést odborníky z praxe, kteří dokáží odborné téma správně intepretovat dle cílové skupiny. V zaběhnutém prostředí školního nebo zájmového kolektivu neokoukaní lektoři děti zaujmou a zapojí do praktických aktivit. V Belecu se environmentálnímu vzdělávání věnuje několik odborníků a máme pestré zkušenosti s programy prezentujícími klimatickou změnu, vodu v krajině a  přírodní bohatství.

 

Pro více informací nebo nabídku k organizaci environmentálního programu nás můžete kontaktovat na info@beleco.cz

Aktuality

Voda v potravinách (program ke klimatické změně) ZŠ Ústí nad Labem

Aktuality

Ukázka živých bezobratlých z blízkého vodního zdroje.

Aktuality

Program pro veřejnost v pražské Stromovce ke Světovému dni rybí migrace