Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Living landscape

Organizace Beleco získala spolu s ČVUT - katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství a katedrou geomatiky, VŠCHT - ústavem chemického inženýrství, Biologickým centrem Akademie věd ČR, SÚ v Opavě - fyzikálním ústavem a neziskovými organizacemi Machaon International a Živá voda, podporu pro projekt Zvýšení retence vody v krajině - implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny (LIVING LANDSCAPE).Základní myšlenkou projektu je využít automatizované softwarové nástroje vzešlé z vědecko-výzkumných projektů partnerů, rozšířit je a integrovat za účelem usnadnění návrhu a realizace opatření vedoucích ke zvýšení retence vody v krajině a vyšší odolnosti území proti povodním.
Práce na projektu začaly na jaře kolekcí dat z terénu a současně vývojem aplikací pro analýzu volně dostupných informací o zpracovávaných územích. Současně byla započata integrace již existujících softwarových nástrojů do open source prostředí QGIS a to plugin pro práci s katastrálními daty a  nástroj pro výpočet erozního ohrožení a odtoku.
Projekt poběží do roku 2024.
„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů. 

Aktuality

Pole eroze

Aktuality

Eroze