Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Znovu objevujeme zaniklé vojenské prostory

 

Jedním z cílů našeho projektu TAČR "Vojenská cvičiště v proměnách času" je vytvořit kompletní databázi opuštěných vojenských prostorů a jejich přírodovědných hodnot v ČR, kterou bude využívat státní správa. Aby tato databáze mohla vzniknout, proběhla a stále probíhá intenzivní detektivní práce. Mnoho míst se z map a povědomí lidí už stihlo vytratit! Projektový tým jezdí po republice a hledá...

 

Jedním z nečekaných příjemných objevů je prostor bývalého cvičiště v Jemnici, kde se na menší části díky pastvě koní ještě zachovala mozaika suchomilných trávníků a rozptýlených křovin s vysokou diverzitou rostlin, motýlů a početnou populací ohroženého ťuhýka obecného. I když jde jen o zlomek přírodovědného potenciálu, který území mělo ještě před cca 10 lety, je to dobrá zpráva v porovnání např. se střelnicí v Bruntálu, kde desítky hektarů druhově pestrých luk padly za oběť jehličnaté plantáži. 

 

Aktuality
Aktuality