Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Konference ke Světovému dni rybí migrace 2022

Aktuality

Oslavte s námi mezinárodní událost World Fish Migration Day 2022  účastí na konferenci.

Světový den rybí migrace je letos stanoven na sobotu 21. 5., ale my se setkáme již ve středu 18. 5. 2022

 

Konference představí odborná témata týmu Beleca a našich partnerů. Můžete se těšit na příspěvky zaměřené na naše vodní toky, jejich kvalitu, morfologii a ty nejvzácnější obyvatele našeho vodního světa - lososa, mihuli a perlorodku. 

Migrace ryb jako výrazný fenomén stavu našich vodních toků a jejich biodiverzity je spojující linkou prezentovaných témat.

 

Na programu je pestré spektrum přednášek odborníků z organizací Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Národní park Šumava, Ministerstvo životního prostředí, Český rybářský svaz a další...

 

Konference se bude konat v multifunkčním prostoru Klubu Letka v pražských Holešovicích. Kapacita prostoru je omezená a proto je nezbytná rezervace.

 

Po odborném programu  je připraven hudební chill out.

Konference je součástí naší bilaterální iniciativy  Sharing the Best Practices in Freshwater Ecosystem Conservation on the World Fish Migration Day a projektu 

 "Bioindikátory v akci" Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí.

 

Aktuality

Program