Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

V povodí řeky Kamenice jsou nainstalované inkubační schránky na lososí jikry

V povodí řeky Kamenice jsou nainstalované inkubační schránky, ve kterých se budou inkubovat jikry lososa obecného. 100.000 kusů jiker se do schránek vloží na přelomu ledna a února, inkubovat se budou přibližně 10 týdnů než se z nich začne kulit váčkový plůdek. Z důvodu zabezpečení budou lokality s inkubačními schránkami kontinuálně monitorovány fotopastmi s online přenosem. Tento způsob odchovu jiker a plůdku lososa zajistí malým lososům dobře vyvinutý tzv. homing, vlastnost, která pomáhá dospělým rybám při návratu z moře do mateřského toku za účelem rozmnožování. Jedná se o jedinečný projekt v ČR, který by měl přispět k probíhající repatriaci lososa do povodí řeky Labe.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Více se o projektu můžete dozvědět zde.
Projekt můžete také finančně podpořit.