Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Nový dokument o českých projektech LIFE

Ministerstvo životního prostředí připravilo 30 minutový dokument o pěti projektech, které mají pozitivní vliv na životní prostředí v České republice.: LIFE Beskydy - Záchrana smilkových trávníků v Beskydech, LIFE Corcontica - Obnova lučních a říčních biotopů v Krkonoších, Military LIFE for Nature - Zlepšení podmínek pro evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť v opuštěných vojenských prostorech, LIFE MEDETOX - Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu a LIFE České středohoří - Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří.

 

Dokument mimo jiné demonstruje, jak projekty přispěly ke zlepšení stavu životního prostředí v daném regionu nebo jak se díky nim daří zachovat a posilovat výskyt ohrožených druhů a přírodních lokalit chráněných v rámci soustavy Natura 2000.

Film najdete na webových stránkách MŽP a programu LIFE.

 

 

Na video pouze o Military LIFE for Nature si můžete podívat zde: