Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Natáčení pořadu ČT Nedej se o projektu na ochranu perlorodky

Aktuality

 

Ve dnech 28.-29. 5. natáčela Česká televize pořad Nedej se ve formátu Občanské noviny. Díl bude uveden 24. 6. na ČT2.

Pořad seznámí diváky s organizací Beleco, představí lidi, kteří ji tvoří a dále se podrobněji zaměří na cíle projektu „Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava" a představí některé jeho aktéry.

Natáčelo se u šumavských toků nebo i přímo v nich, takže nebude nouze o krásné záběry dosud čistých a přírodních potoků a řek v povodí horní Vltavy. V pořadu přiblíží Eva Zelenková motivace a přístup NP Šumava k dlouhodobému programu ochrany a reintrodukce perlorodky na Šumavě. David Pithart z Beleca bude mluvit o zaměření a cílech projektu, spočívajících v odchovu a vysazování perlorodek, v komplexním monitoringu jejich prostředí a návrzích opatření na zlepšení stavu povodí. Diváci uvidí instalaci sondy na kontinuální měření vodivosti vodního toku. Bohumil Dort, specialista odchovů perlorodky říční, podá zajímavý výklad o rozmnožování, vývoji a odchovu perlorodek, vše v těsné blízkosti mohutné kolonie těchto měkkýšů ve vodním toku. Pořadem bude provázet zkušená dokumentaristka Eva Lammelová z ČT, která jeho natáčení připravila.