Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Beleco se zúčastnilo Slavností stepí pod Ranou

 

V rámci rodící se spolupráce s projektem LIFE České středohoří se náš tým aktivně zúčastnil sobotních Slavností stepí pod Ranou. Pro dětské i dospělé návštěvníky jsme připravili povídání o místním hmyzu, kterého se, soudě podle hojné návštěvnosti našeho stánku, poutavě zhostil Pavel Marhoul. Zvláště ti nejmenší účastníci však nejvíce ocenili možnost porovnat si své skokanské dovednosti s vybranými zástupci české fauny, reprezentovanými zde cedulkami na improvizovaném doskočišti. Kdo překonal alespoň kobylku zelenou, nebo ještě lépe myšici křovinnou či dokonce skokana štíhlého, měl náš respekt.