Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava - screening znečištění přítoků Vltavy

Ve dnech 5. -6. 3. jsme mapovali hlavní zdroje znečištění úseku Vltavy s výskytem perlorodky pomocí měření vodivosti. Na základě tohoto screeningu budeme instalovat sondy HOBO na kontinuální měření vodivosti, abychom zachytili dynamiku všech důležitých vnosů živin do hlavního toku - tedy i případné epizodické údálosti, které by při běžném vzorkování mohly uniknout naší pozornosti. Například Starý potok vnáší znečištění ze zemědělské farmy, část živin ale zachytí přírodní koryto a bobří hráze (obr.1.) Rozptyl hodnot vodivosti byl značný: nejčistším tokem byl potok Světlá mezi Stožcem a Novým Údolím, hodnota 24 µS se již blíží destilované vodě. Zatímco Vltava se pohybovala kolem hodnoty 65 µS, hlavní zdroj znečištění - výtok z volarské čistírny odpadních vod - dosahoval hodnoty desetkrát vyšší, 604 µS. Po naředění v toku a průtokem mokřady v nivě potoka klesla hodnota na 171 µS, což představuje stále velmi rizikový vnos živin ohrožující perlorodku v hlavním toku. Měření v samotném hlavním toku Vltavy kladl překážky všudypřítomný ledový pokryv, který nás nechtěl k vodě pustit. Jak je ale vidno z obrázku 3, poradili jsme si i tak.    

 

Aktuality

Obr.1: Bobří hráz na starém potoce

Aktuality

Obr.2: Hlavní zdroj znečištění pro perlorodky ve Vltavě – Volarský potok. Na obrázku vyústění ČOV Volary.

Aktuality

Obr.3: Měření vodivosti v hlavním toku – nemůže li Mohamed k hoře, musí konduktometr k řece.