Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Nový projekt Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

 

Beleco spolu s partnery zahajuje řešení pětiletého projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava, jehož zadavatelem je NP Šumava. Projekt je financován z OPŽP.  Komplexní projekt je zaměřen na odchov, vysazování a monitoring populací perlorodky v úseku Vltavy nad Lipenskou nádrží. Celkem by mělo být vysazeno 50 tisíc odchovaných jedinců perlorodky, další juvenilní perlorodky se dostanou do toků pomocí uměle invadovaných pstruhů potočních. Značné úsilí budeme věnovat i zjišťování optimálních podmínek pro stávající, původní i vysazené populace perlorodek, detekci a odstranění zdrojů znečištění. Za tímto účelem bude kvalita vody i potravní nabídka testována různorodými metodami, jako jsou bioindikace (sledování růstu a přežívání vysazených perlorodek), komplexní monitoring fyzikálně chemických parametrů vody, kontinuální měření znečištění, monitoring splavenin, testy saprobity, vliv splouvání kánoemi na populace a další. Partnery projektu jsou Česká zemědělská univerzita - Katedra životního prostředí,  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a chovatel perlorodek Bohumil Dort. Beleco se kromě koordinace celého projektu zaměří na kontinuální měření vodivosti a teploty ve Vltavě a jejích přítocích, které by mělo zachytit i epizodické vnosy znečištění do zájmového povodí, dále na monitoring splavenin (zejména transport písku pocházající z nadměrné eroze) a osvětový program, sestávající se z panelové expozice, virtuální naučné stezky pro vodáky a dalších segmentů.

 

Aktuality

Vltava v úseku s výskytem perlorodky říční, foto David Pithart