Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Hledáme ředitele / ředitelku

Naše odborná organizace hledá schopného, kreativního, vysoce kvalifikovaného a profesionálního člena týmu na pozici ředitele / ředitelky představující statutární orgán organizace.

Popis pracovní náplně (plný pracovní úvazek):

-          spoluvytváření a naplňování strategického plánu organizace,

-          celková koordinace aktivit organizace, řízení zaměstnanců

-          komunikace a rozvíjení vztahů se strategickými partnery

-          rozvíjení fundraisingu, spolupodílení se na získávání projektů a zakázek

-          rozvíjení PR strategie organizace, komunikace s médii

-          reprezentace organizace na jednáních

-          naplňování povinností dle stanov organizace

-          nástup možný ihned, nejpozději od 1.1.2018

 

Požadujeme:

-          VŠ vzdělání, praktické zkušenosti odpovídající budoucí pracovní náplni

-          systematičnost, schopnost plánování bez omezování kreativity, vysvětlování úkolů a cílů, řešení problémů, asertivitu

-          otevřenost, akceptace (většinových) postojů členů, komunikativnost a nadhled, vůli jít do rizika, empatie, nadšení a smysl pro humor

-          schopnost pojmenovávání problémů, dávání zpětné vazby, delegování práce, reprezentace a vybudování jména, ochotu podílet se na dalších aktivitách organizace

-          znalost NNO a financování ochrany přírody, zkušenosti s finančním řízením

-          přehled v legislativě ČR a EU zaměřené na ochranu přírody

-          schopnost komunikace v angličtině, znalost jiného světového jazyka výhodou

-          časovou flexibilitu umožňující plnění výjimečných úkolů

 

Nabízíme:

-          uspokojivý plat s možností růstu, služební notebook a mobilní telefon

-          profesionální pracovní podmínky ve výjimečném týmu

-          možnost flexibilní pracovní doby (40 hodin týdně) kombinující práci v kanceláři v centru Prahy a homeworking

-          profesní růst

 

Detailní motivační dopis a aktuální životopis posílejte do 31.10.2017 na email předsedy výboru organizace david.pithart@beleco.cz. Vybraní uchazeči budou průběžně - i před uplynutím lhůty - pozváni na osobní pohovor, který se bude konat v sídle společnosti.