Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Inkubace lososů

V rámci ověření metody inkubace lososích jiker v přirozeném prostředí mateřekého toku v povodí Kamenice na území NP České Švýcarsko, se v letošním roce podařilo organizaci Beleco ve spolupráci se správou NP České Švýcarsko, odchovat s 99% úspěšností téměř 4.000 vitálních lososů.


Aktuality


Lososí jikry byly umístěny do připravených a specialně upravených inkubačních boxů v únoru 2017. Trvalo téměř tři měsíce, než se z jiker vykulil váčkový plůdek, který následně dorostl do podoby vitálního plůdku. Ten byl na konci dubna vypuštěn do toku v místě inkubace.

 

 

Aktuality

Metoda tak ověřila možnost inkubace jiker lososů přímo v prostředí mateřského toku, což je pro lososy důležité zejména pro dobrý vývoj tzv. homingu, který se vyvíjí již v samotné jikře. Tato vlastnost napomáhá dospělcům při návratu z moře do mateřských řek nalézt správný tok a rozmonožit se tam, kde se narodili.

 

 

Aktuality Aktuality