Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Konference Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky

Dne 26. dubna 2017 se v důstojném prostředí Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě uskuteční závěrečná konference projektu. Konference se koná pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky.

 

Na konferenci budou jednotlivými partnery představeny výstupy všech aktivit projektu tj:

  • Ekologický stav mokřadů mezinárodního významu včetně stavu jejich biodiverzity
  • Současný stav a trendy vodních a mokřadních druhů ptáků
  • Interakce mokřadů a zemědělství, mokřadů a klimatické změny a mokřadů a průmyslové těžby
  • Osvěta, výchova, vzdělávání
  • Studijní cesty

 

Pozvánka

Více informací k nalezení zde, program konference zde.