Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Pozvánka na seminář Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR

Zveme vás na seminář "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR (EHP-CZ02-OV-1-034-01-2014)", na kterém Vás seznámíme se stavem českých řek a jejich průchodností ve vybraných evropsky významných lokalitách. Seminář se bude konat ve 4 městech, vybrat si můžete z Českých Budějovic, Olomouce, Loun nebo Vrchlabí a zároveň se můžete rovnou na daný seminář zaregistrovat.
Semináře se budou konat zhruba od 9,30 do 14 hodin. Bližší informace ohledně přesné hodiny zahájení seminářů a místa budou zveřejněny do 17. března.

 

Prosíme přihlašujte se přes registrační formuláře do 30. března.

Program:

 Přehled o nakládání s vodami v evropsky významných lokalitách (Beleco,z. s.)

 Využití databází spravované AOPK ČR (AOPK ČR)

 Možnosti vizuálního hodnocení rybích přechodů (Beleco, z. s.)

 Pokročilé metody monitoringu migrací ryb (VÚV T. G. M.)

 Poznatky o rozšíření ryb a mihulí coby předmětů ochrany evropsky významných lokalit

 (Beleco, z. s.)

 

V případě dotazů se obracejte na Lucii Obstovou, email lucie.obstova@beleco.cz.

 

Místa konání:

5. 4. 2017, České Budějovice

Kapacita semináře byla již naplněna. Případně je možné se na email lucie.obstova@beleco.cz zapsat na pozici náhradníka.

Děkujeme za pochopení.

 

6. 4. 2017, Olomouc

 

Kapacita semináře byla již naplněna. Případně je možné se na email lucie.obstova@beleco.cz zapsat na pozici náhradníka.

Děkujeme za pochopení.

 

10. 4. 2017, Louny

 

Kapacita semináře byla již naplněna. Případně je možné se na email lucie.obstova@beleco.cz zapsat na pozici náhradníka.

Děkujeme za pochopení.

 


11. 4. 2017, Vrchlabí


Kapacita semináře byla již naplněna. Případně je možné se na email lucie.obstova@beleco.cz zapsat na pozici náhradníka.

Děkujeme za pochopení.