Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Na roztockých lokalitách proběhla obnova cenných teplomilných stanovišť

Tento týden končí po téměř dvou letech obnova vřesovišť na lokalitách přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí a vrch Řivnáč v rámci projektu Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť. Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Na ploše několika hektarů došlo k odstranění náletových dřevin a byla zde zahájena pastva ovcí a koz. Spolu s akcemi konanými pro místní veřejnost Sdružením Roztoč ve spolupráci s Beleco, jako výpravy do krajiny či Prázdniny na stepi pro děti, brigády či přednášky s ukázkami pastvy, se podařilo v Roztokách vybudovat chodidlárium přímo v Roztokách u prostor Roztoče a piknikovou zónu na vrchu Řivnáč.


Zarůstání. Neobhospodařování. To jsou hlavní hrozby cenným stanovištím v okolí města Roztoky u Prahy, kde se nacházejí cenná teplomilná stanoviště se zanikajícími fragmenty skalních stepí. Jak uvádí Pavel Marhoul, Beleco, který v projektu obnovní práce koordinuje, „jak v přírodní rezervaci Roztocký háj - Tiché údolí, tak na vrchu Řivnáč probíhala historicky pastva - v Tichém údolí soukromá, na vrchu Řivnáč bývala obecní pastvina (tzv. draha). Pastviny byly opuštěny před několika desetiletími a postupně z větší části zarostly náletovými křovinami. Z původně rozlehlých vřesovišť zbyly již pouze fragmenty, které se viditelně každým rokem zmenšují. Vřesoviště jsou v současnosti přestárlá s nízkým stupněm regenerace a hrozí jejich vymírání. Přesto jsou skalní step a vřesoviště v Roztokách přírodovědně mimořádně významná území s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů." Včasným zavedením vhodných obnovných a údržbových zásahů lze negativní procesy úspěšně zvrátit.


Klíčové pro dlouhodobou obnovu a ochranu těchto cenných stanovišť je i vztah místních lidí k těmto místům, porozumění jejich hodnotě a zapojení do jejich ochrany. Právě to je silná stránka Sdružení Roztoč, které se v Roztokách dlouhodobě zapojuje do společenského dění a které tímto projektem propojilo kulturní a společenské aktivity s těmi ochranářskými. "Posilování dobrého vztahu k místu, kde žijeme, a uvědomění si jedinečnosti našeho kraje, je jedním z pilířů naší činnosti. Díky aktivitám projektu jsme místním lidem pomohli objevit nová místa a „prohlédnout" si je nejen očima procházejících návštěvníků. Naši lektoři dokázali výjimečnou formou propojit vnímání krajiny s uměleckými aktivitami. Pro děti i dospělé připravili umělecké instalace v krajině, zážitkové cesty pro všechny smysly, povídání o paměti krajiny a mnohé další", vysvětluje Dita Votavová, koordinátorka za Sdružení Roztoč.

 

Díky zájmu místních lidí, Městského úřadu Roztoky i Krajského úřadu Středočeského kraje jako příslušného orgánu ochrany přírody budou vybrané aktivity projektu pokračovat i po jeho skončení - nejen pastva a vyřezávání, ale i akce pro veřejnost, například letní tábor Prázdniny na stepi.

 

Společná tisková zpráva Sdružení Roztoč, z. s., a Beleco, z. s. ze dne 28. 4. 2016

 

Odborné kontakty:
Pavel Marhoul, zoolog a koordinátor managementových prací, Beleco, pavel.marhoul@beleco.cz, 773 540 010
Dita Votavová, koordinátorka publicity a osvětově-vzdělávacích aktivit, Sdružení Roztoč, dita.votavova@roztoc.cz, 607 113 898
Lenka Vokasová, koordinátorka projektu, Beleco, lenka.vokasova@beleco.cz, 602 750 309

 

Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

Tisková zpráva je ke stažení ZDE.