Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

V Karlových Varech proběhlo setkání k projektu revitalizace Rokytnice

23. února 2016 proběhlo v sídle AOPK ČR v Karlových Varech informační setkání zástupců státní správy, samosprávy a hospodařících subjektů k projektu Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční - revitalizace Rokytnice v k.ú. Trojmezí a Hranice. Po prezentaci návrhu opatření se rozproudila živá diskuse, ve které účastníci uvítali projekt jako jednu z cest ke zlepšení vodního režimu v krajině i jejího celkového stavu. Setkání bylo poznamenáno absencí jednoho z hlavních vlastníků pozemků v území, který se k navrženým opatřením staví odmítavě. Jako prioritní se v této chvíli jeví vybudování obtoku kolem rybníka Dolíška a jeho zprůchodnění pro migraci ryb. Toto opatření je z hlediska zúčastněných institucí potřebné a realizovatelné.

 

Aktuality