Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Na setkání v Křišťanově došlo ke shodě ohledně revitalizace biotopu perlorodky říční

Ve čtvrtek 11. února 2016 proběhlo na Obecním úřadě v Křišťanově pracovní jednání zástupců státních orgánů, samosprávy, vlastníků pozemků a hospodařících subjektů, kde byli seznámeni s návrhem opatření na zlepšení podmínek v povodí Zlatého potoka, konkrétně na jeho přítoku Lučním potoce. Jednání se celkem zúčastnilo 13 lidí, kteří shlédli a vyslechli prezentace o projektu i o možném řešení nepříznivého splaveninového režimu na tomto toku.

 

Důležitým výsledkem tohoto setkání byla všeobecná deklarovaná shoda na nutnosti pokusit se zlepšit biotop perlorodky a s principy navrženého řešení. Významný je hlavně pozitivní přístup vlastníka pozemků, na kterých je plánována celková revitalizace koryta.

 

Setkání proběhlo v souvislosti s projektem Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční.