Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

14. zasedání základní skupiny k ochraně perlorodky říční a velevruba tupého na česko-německých hraničních vodách

Ve dnech 5. a 6. října 2015 proběhlo 14. zasedání základní skupiny k ochraně perlorodky říční a velevruba tupého na česko-německých hraničních vodách.

 

Součástí dvoudenního setkání byl terénní odborný seminář na Lužním potoce, Bystřině a Rokytnici, tedy lokalitách, jimž se v projektu věnujeme. Zúčastněným byl představen záměr projektu Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční, a to přímo na místech, která se vztahují k revitalizaci Rokytnice. Následující den proběhlo pro zástupce české, bavorské a saské ochrany přírody ze státních i nevládních organizací zasedání v Mariánských Lázních, na kterém byl celý projekt podrobně prezentován. Poznatky, které vyplynuly z živé diskuze o navrhovaných opatřeních byly významným přínosem tohoto zasedání.

 

Fotografie ze zasedání:

 

setkani v terenu. setkani v terenu.
rybnik Doliska rybnik Doliska
prezentace projektu.jpg prezentace projektu.jpg
prezentace projektu v sae.jpg prezentace projektu v sae.jpg
inkubator jiker.jpg inkubator jiker.jpg
diskusev terenu.jpg diskusev terenu.jpg