Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Projekt určí, co dělat, aby byly řeky prostupnější

11.07 2016

Naši říční síť dělí více než 6000 překážek, zejména jezů, které jsou vyšší než jeden metr. Pro ryby a další živočichy tvoří nepřekonatelnou bariéru, v řekách vznikají oddělené umělé úseky. Zmapování těchto překážek,...

Přečíst celé

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů

09.06 2016

V letošním roce pokračuje měření hladiny podzemní vody ve vybraných rašeliništích chráněných mezinárodní úmluvou známou jako Ramsarská úmluva. Lokality různých typů, jako jsou rašeliniště či říční nivy, jsou osazeny přístroji (piezometry) měřící hladinu...

Přečíst celé

Exkurze za perlorodkou k Malši a Blanici

09.06 2016

Beleco v rámci projektu „Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu" zorganizovalo dvě exkurze do okolí oligotrofních toků horní Malše a Blanice. Exkurze vedli odborníci  na perlorodku říční a spolupracovníci záchranného...

Přečíst celé

EHP a Norské fondy

23.05 2016

Tisková zpráva ministerstva financí: Ministerstvo financí - Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy - reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku...

Přečíst celé

Na roztockých lokalitách proběhla obnova cenných teplomilných stanovišť

29.04 2016

Tento týden končí po téměř dvou letech obnova vřesovišť na lokalitách přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí a vrch Řivnáč v rámci projektu Obnova dlouhodobě neudržovaných...

Přečíst celé

V nivě Lužnice proběhla obnova cenných mokřadních stanovišť

29.04 2016

Tento týden končí po téměř dvou letech obnova mokřadních stanovišť ve vybraných částech nivy horní Lužnice v rámci projektu Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť....

Přečíst celé