Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Divocí koně se od 10. května pasou na Podyjí

11.05 2018

Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se od včera zabydluje jedenáct zvířat dovezených z Anglie. Divocí koně budou pomáhat udržovat dvě unikátní lokality v Národním parku Podyjí a chránit je před zarůstáním. Návrat velkých...

Přečíst celé

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava - screening znečištění přítoků Vltavy

09.03 2018

Ve dnech 5. -6. 3. jsme mapovali hlavní zdroje znečištění úseku Vltavy s výskytem perlorodky pomocí měření vodivosti. Na základě...

Přečíst celé

Nový projekt Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

13.02 2018

  Beleco spolu s partnery zahajuje řešení pětiletého projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava, jehož zadavatelem je NP Šumava. Projekt je financován...

Přečíst celé

Mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu

04.07 2017

V rámci projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, na kterém se Beleco podílelo, byla vytvořena mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu. Dozvíte se zde spoustu informací o ...

Přečíst celé

Inkubace lososů

03.05 2017

V rámci ověření metody inkubace lososích jiker v přirozeném prostředí mateřekého toku v povodí Kamenice na území NP České Švýcarsko, se v letošním roce podařilo organizaci Beleco ve spolupráci se správou NP České Švýcarsko, odchovat s 99% úspěšností téměř 4.000 vitálních lososů.

Přečíst celé

Konference Říční krajina - předběžný program

20.04 2017

Pořádá: Koalice pro řeky a Fórum ochrany přírody   Místo konání: Česká Zemědělská Univerzita Praha, Suchdol Čtvrtek 27.4. 10:00 - 10:15 Zahájení   10:15 - 10:40 Měkotová, J.; Poštulka, Z.; Pithart, D.: Vzpomínka na prof....

Přečíst celé