Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Kniha Mokřady - Ekologie, ochrana a udržitelné využívání, získala literární cenu za nejlepší odbornou publikaci 2017

22.06 2018

Dne 25. června 2018 budou udělovány Ceny Josefa Hlávky za odbornou a vědeckou literaturu za rok...

Přečíst celé

Kniha Ekologický stav mokřadů a trendy jejich vývoje

22.06 2018

Vydalo Beleco z.s., grafická úprava a tisk: Nakladatelství P3K Praha Editoři: David Pithart, Ivo Přikryl, Vladimír Melichar, Jiří Křesina a Libuše Vlasáková   Publikace Ekologický stav mokřadů České Republiky a...

Přečíst celé

Natáčení pořadu ČT Nedej se o projektu na ochranu perlorodky

19.06 2018

  Ve dnech 28.-29. 5. natáčela Česká televize pořad Nedej se ve formátu Občanské noviny. Díl bude uveden 24. 6. na ČT2. Pořad seznámí diváky s organizací Beleco, představí lidi,...

Přečíst celé

Monitoring splavenin

13.06 2018

Beleco v rámci projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava realizuje část projektu zabývající se monitoringem splavenin. Právě jsou umisťovány lapače splavenin do povodí Teplé Vltavy. Cílem této akce je zjistit množství transportovaného...

Přečíst celé

Beleco se zúčastnilo Slavností stepí pod Ranou

29.05 2018

  V rámci rodící se spolupráce s projektem LIFE České středohoří se náš tým aktivně zúčastnil sobotních Slavností stepí pod Ranou. Pro dětské i dospělé návštěvníky jsme připravili povídání o místním hmyzu, kterého se, soudě...

Přečíst celé

Divocí koně se od 10. května pasou na Podyjí

11.05 2018

Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se od včera zabydluje jedenáct zvířat dovezených z Anglie. Divocí koně budou pomáhat udržovat dvě unikátní lokality v Národním parku Podyjí a chránit je před zarůstáním. Návrat velkých...

Přečíst celé