Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Monitoring splavenin

13.06 2018

Beleco v rámci projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava realizuje část projektu zabývající se monitoringem splavenin. Právě jsou umisťovány lapače splavenin do povodí Teplé Vltavy. Cílem této akce je zjistit množství transportovaného...

Přečíst celé

Beleco se zúčastnilo Slavností stepí pod Ranou

29.05 2018

  V rámci rodící se spolupráce s projektem LIFE České středohoří se náš tým aktivně zúčastnil sobotních Slavností stepí pod Ranou. Pro dětské i dospělé návštěvníky jsme připravili povídání o místním hmyzu, kterého se, soudě...

Přečíst celé

Divocí koně se od 10. května pasou na Podyjí

11.05 2018

Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se od včera zabydluje jedenáct zvířat dovezených z Anglie. Divocí koně budou pomáhat udržovat dvě unikátní lokality v Národním parku Podyjí a chránit je před zarůstáním. Návrat velkých...

Přečíst celé

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava - screening znečištění přítoků Vltavy

09.03 2018

Ve dnech 5. -6. 3. jsme mapovali hlavní zdroje znečištění úseku Vltavy s výskytem perlorodky pomocí měření vodivosti. Na základě...

Přečíst celé

Nový projekt Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

13.02 2018

  Beleco spolu s partnery zahajuje řešení pětiletého projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava, jehož zadavatelem je NP Šumava. Projekt je financován...

Přečíst celé

Mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu

04.07 2017

V rámci projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, na kterém se Beleco podílelo, byla vytvořena mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu. Dozvíte se zde spoustu informací o ...

Přečíst celé