Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

About Beleco

Beleco is a leading expert organization with long-term activity in nature conservation. We offer a professional and responsible approach, a large team of experts, excellent knowledge and wide experience.
We provide expert activity, popularization and raising awareness in nature conservation. Our work is based on comprehensive understanding of ecosystems' contribution to quality of life. We promote cooperation between scientific, academic and other institutions, public authorities, sustainable companies and the public. This mission is fulfilled by a team of experts with knowledge of applied ecology, conservation biology, zoology, botany, agriculture and many other areas.
We are members of Zelený kruh (Green Circle - platform of 28 Czech environmental NGOs) and of the Coalition of NGOs for Natura 2000.
You can contact us on e-mail: beleco@beleco.cz

Establishement of the organization

 

DAPHNE CZ - Institute of Applied Ecology was founded in 2004. Parent organization Slovak organization DAPHNE - Institute of Applied Ecology, seated in Bratislava, was founded in 1993.


On March 1, 2014, DAPHNE CZ - Institute of Applied Ecology was divided into three separate organization. One of them is Beleco.